Θαλασσιες παρατηρησεις

Παράλληλες δραστηριότητες στην περιβαλλοντική ερευνά, αναπτύσσονται ειδικότερα στην περιοχή με πληροφορίες οι οποίες αντλούνται από τον οικότοπο (κάντε click εδώ για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες), τα μεταναστευτικά είδη και τις θαλάσσιες αντιδράσεις στην κλιματική αλλαγή.

Παρατηρήσεις για τα θαλάσσια είδη στην περιοχή της βαθιάς Καλντέρας, που αποτελεί ένα ιδιαίτερο πελαγικό περιβάλλον.

Rhopilema-nomadica
Rhopilema Nomadica
Flabellina Affinis
Flabellina Affinis
Flabellina_Affinis Eggs
Flabellina Affinis, eggs
Nudibranch, Peltodoris Atromaculata Eggs
Peltodoris Atromaculata

Το “Dive In Action” συνεισφέρει σε προγράμματα όπως το Mass Mortality Events στη Μεσόγειο Θάλασσα “M. M. E. 2018” και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο τμήμα Θαλάσσιων Επιστημών. Συνεργάζεται ακόμα με το πρόγραμμα iSea στην καταγραφή των ξενικών ειδών, με δείγματα και αναφορές.

Το “Dive In Action” συνεισφέρει σε προγράμματα όπως το Mass Mortality Events στη Μεσόγειο Θάλασσα “M. M. E. 2018” και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο τμήμα Θαλάσσιων Επιστημών. Συνεργάζεται ακόμα με το πρόγραμμα iSea στην καταγραφή των ξενικών ειδών, με δείγματα και αναφορές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η iSea είναι μια Περιβαλλοντική Οργάνωση, που ιδρύθηκε το 2016 στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός της είναι η προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της Ελλάδας μέσω της επιστημονικής μελέτης με έμφαση στη διατήρηση θεμελιωδών οικολογικών λειτουργιών και οι βασικοί της στόχοι αποτελούν:

1) Ολιστική συμβολή στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας την πολιτεία, τους διαχειριστές και την κοινή γνώμη για λήψη μέτρων εκεί όπου ασκούνται μη ορθολογικές δράσεις,

2) Ενημέρωση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα υδάτινα οικοσυστήματα και

Sea Urchins, Diadema_Setosum
Sea Urchins, Diadema_Setosum

3) Συμβολή με τεχνογνωσία στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στοχεύοντας στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική  ευημερία.

Η iSea δραστηριοποιείται σε 4 βασικούς πυλώνες: την αλιεία, τα ξενικά είδη, τα υδάτινα απορρίμματα και τη σχέση του ανθρώπου με τα υδάτινα οικοσυστήματα της.

Για την επίτευξή των στόχων της η οργάνωση υλοποιεί δράσεις και προγράμματα αξιοποιώντας εργαλεία όπως η ευαισθητοποίηση του κοινού, η Επιστήμη των Πολιτών και η επιστημονική έρευνα.